<% if CheckIfBanned(request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "NoAccess") then response.Redirect("banned_noaccess.asp") Page = "Guestbook" if len(request.querystring("pageInfo")) > 0 then 'Der må ikke pilles ved URL'en if not isnumeric(request.QueryString("pageInfo")) then response.Redirect("./") end if if len(request.querystring("PageSize")) > 0 then 'Der må ikke pilles ved URL'en if not isnumeric(request.QueryString("PageSize")) then response.Redirect("./") end if GetAdminSettings() if len(request.querystring("colapse")) > 0 then 'Hvis der bliver pillet ved colapse-strengen i url'en... 'Denne kode sørger for at der kun kan stå kommaer og tal så ikke en hacker 'kan køre scripts. if not isnumeric(replace(request.querystring("colapse"), ",", "")) then response.redirect("./") end if %> <% if err.number = -2147467259 then %> <% end if %> elin & mike milther uppdal - gæstebog/gästbok/guestbook
<% 'Menuen øverst på siden. %> <% GetThreads() if NoThreads = true AND NOT conn.execute("select configured from settings").fields("configured") then %>

Du har endnu ikke sat gæstebogen op! Klik her for at starte guiden.

<% elseif NoThreads = true then %>

<% = langNoThreadsMessage %>

<% else PagingHead() response.write("
" & langInformation & " (" & langClick2HideView & ")
" & vbcrlf & "" & langNowShowing & " " & int_PageNumber & " " & langOutOf & " " & int_PageCount & " ") if int_PageCount = 1 then response.Write(langPage) else response.Write(langPages) response.Write(". " & langCompleteMesCount & " " & int_Results & " ") if int_Results = 1 then response.Write(langMessage) else response.Write(langMessages) response.Write(". " & langMesPerPage & ": ") ThreadsPerPage("colapse=" & request.QueryString("colapse") & "&pageInfo=" & request.QueryString("pageInfo")) response.Write("

") for int_Row = int_StartPos To int_PageLimit DefineThreads() %>
0 then response.write(replace(request.querystring("colapse"), "," & strID, "")) _ else response.write(request.querystring("colapse") & "," & strID) %>&pageInfo=<% = request.QueryString("pageInfo") %>&pagesize=<% = request.QueryString("pageSize") %>">
<% if not instr(request.querystring("colapse"), strID) > 0 then %> <% 'Venste ramme med tid, gæstens navn og bopæl %>
<% = strName %>

<% = langWritten %>:
<% = strDatePosted %>

<% = strCountry %>
<% if strAdminQuote then %><% end if %>
<% = langStars %>: <% 'Stjerner til sitet if not intStars = 0 then for i = 1 to intStars response.write("") next for i = 1 to 5 - intStars response.write(" ") next else response.write(langNoOpinion & ".") end if %> <% = langQuote %>
<% 'Selve beskeden %>
<% = strMessage %>
<% if len(strEmail) = 0 and len(strWWW) = 0 and len(strMSN) = 0 and len(intICQ) = 0 then 'Vis ingen tabel hvis der alligevel ikke skal stå noget... else %>
<% if len(strEmail) > 0 then %> <% if boolHideEmail = false then %> <% else %> <% end if %> <% end if %> <% if len(strWWW) > 0 then %> <% if boolHideWWW = false then %> <% else %> <% end if %> <% end if %> <% if len(strMSN) > 0 then %> <% if boolHideMSN = false then %> <% else %> <% end if %> <% end if %> <% if len(intICQ) > 0 then %> <% if boolHideICQ = false then %> <% else %> <% end if %> <% end if %>
<% = langEmail %><% = langEmail %> (<% = langHidden %>) <% = langHomepage %><% = langHomepage %> (<% = langHidden %>)Send besked over MSN MSNMSN (<% = langHidden %>)Vis ICQ-nummer ICQICQ (<% = langHidden %>)
<% end if %>
<% 'Nederste ramme i besked-vinduet. %>
 
<% end if if not int_Row = int_PageLimit then response.write("
") next if not int_PageCount = 1 then response.Write("

" & langNavigation & " (" & langClick2HideView & ")
" & vbcrlf) response.Write("" & vbCrLf) 'Pagingfoot([Ekstra ting der skal med i URL'en der der skiftes side]) PagingFoot("colapse=" & request.querystring("colapse") & "&PageSize=" & request.QueryString("PageSize")) response.Write(vbcrlf & "
") end if end if 'Denne linje gør at hvis man laver vinduet for lille så ødelægger man ikke designet. 'Hvis du vælger et mindre eller større logo til at stå øverst er det en god ide at 'rette width="770" så det passer til den størrelse layoutet nu kan klare. %>